Nasi partnerzy

Zapraszamy do współtworzenia wraz z nami polskiej szkoły.

Polska Szkola w Soignies współpracuje z Ambasadą Polski w Królestwie Belgii oraz Wydzialem Konsularnym Ambasady RP w Królestwie Belgii, a także z oficjalnymi polskimi oraz belgijskimi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi i kulturalnymi.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego Pomocy Polonii i Polakom za Granicą"

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych W Europie Zachodniej i Północnej Kwota dotacji: 15 000 zł Całkowita wartość zadania publicznego: 630 078,00 zł Zadanie publiczne ” Wsparcie placówek oświatowych W Europie Zachodniej i Północnej” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.